Kompletné pohrebné, kamenárske služby, kvety a výrobky.

Kamenárske služby

Zabezpečujeme predaj

  • hrobov z mramoru a iných kameňov a plastové pomníky
  • obklady hrobov
  • pomníky
  • platničky na existujúce hroby

Urnové, jedno a dvoj hroby si môžete vybrať z katalógu alebo vyhotovíme Váš vlastný návrh.
Náhrobné kamene (pomníky) sú k dispozícii v 50-tich rôznych tvaroch a 10-tich farbách.
Písmo na pomníky si vyberiete z desiatich typov s možnosťou striebrenia alebo zlátenia.
Moderné technológie nám dovoľujú vytepať do pomníku aj obrázky na základe dodanej fotografie.

Pre viac informácií prosím kontaktujte p. Ing. Tibora Jedináka na tel. čísle: 058 7941242.