Kompletné pohrebné, kamenárske služby, kvety a výrobky.

Vážená smútiaca rodina,

Strata milovanej osoby prináša významnú, navždy zmenenú situáciu v našich životoch. V týchto ťažkých časoch je nevyhnutné mať oporu vo svojej rodine a priateľoch.

Naša pohrebná služba je tu, aby Vás odbremenila od maximálneho množstva starostí spojených s vybavovaním pohrebu práve vo chvíľach, kedy potrebujete zostať v kruhu Vašich blízkych.

Zverte poslednú rozlúčku s Vašim milovaným do rúk profesionálov. Úctivo a s citom pomáhame pozostalým zmierňovať ich žiaľ.

VŠETKO PRE DÔSTOJNÚ ROZLÚČKU, OPORA PRE POZOSTALÝCH,
STAROSTLIVOSŤ O ZOSNULÝCH. KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY