Kompletné pohrebné, kamenárske služby, kvety a výrobky.

Pohrebné služby Dobšiná

Pohrebné služby poskytujú pozostalým kompletný pohrebný servis. Každý zákazník si zasluhuje absolútny individuálny prístup a osobitú starostlivosť. Celú škálu služieb možno rozdeliť na deväť častí:

1. Poradenstvo

Za takmer dve desaťročia činnosti sme získali rozsiahle vedomosti o všetkých aspektoch súvisiacich s pohrebmi, pochovávaním a starostlivosťou o telá zosnulých.
Zákazníkom pomáhame pri výbere najvhodnejšieho spôsobu pochovania ich blízkych, radíme pri výbere truhly, kvetov, doplnkov. Taktiež poskytujeme pomoc pri plánovaní pohrebného obradu, zabezpečovaní karu alebo tvorbe hrobu.

2. Prevoz zosnulého

V krátkom čase, po telefonickom kontakte našej NONSTOP služby 0901 910 900 alebo 0901 910 910, sme pripravení previesť zosnulého z miesta úmrtia (napr. z domu) do príslušného chladiaceho zariadenia.

3. Umiestnenie v chladiacom zariadení

Po prevoze zosnulého z miesta úmrtia alebo z patológie (ak bola vykonaná pitva) je potrebné umiestniť telo do chladiaceho zariadenia. Naša pohrebná služba spĺňa zákonnú povinnosť pre vlastnenie chladiaceho zariadenia pre zosnulých.
V chladiacom zariadení ostáva telo zosnulého do dňa pohrebu, kedy je prevezené na miesto poslednej rozlúčky. Počas umiestnenia v chladiacom zariadení umožníme rodine prístup k ich blízkemu.

4. Obliekanie a úprava zosnulého

Súčasťou našich služieb je aj obliekanie zosnulého do oblečenia, v ktorom bude pochovaný. Ďalej úprava jeho zovňajšku (napr. holenie).
Na požiadanie vykonávame kozmetickú úpravu.

5. Vybavovanie pohrebu a potrebných dokumentov

Obhliadajúci lekár vystavuje list o prehliadke mŕtveho, ktorý je spolu s dokladmi totožnosti potrebný na vybavenie úmrtného listu na matrike. Tieto dokumenty je potrebné odovzdať napr. pochovávajúcemu, prípadne na kremáciu, Sociálnej poisťovni a pod.
Naši pracovníci radi vybavia tieto dokumenty za Vás a odovzdajú Vám kópie potrebné pre získanie pohrebného príspevku a iných platieb, na ktoré majú pozostalí nárok.

6. Výber truhly, kvetov a pohrebných doplnkov

Naši zákazníci majú na výber pestrú paletu truhál v rôznych farbách, vzoroch a použitom materiály. Pracovníci Vám ochotne poradia vhodnú truhlu podľa spôsobu pochovania, prípadne miestnych zvykov.

Vzor kytice na truhlu si môžete vybrať z katalógu alebo navrhnúť podľa vlastnej predstavy. Pri každej kytici sa rozhodnete pre počet, farbu a druh kvetov.
Kvetinovú výzdobu alebo iné kytice na pohreb je možné objednať spolu s pohrebom.
Kvetom sa venuje mimoriadna pozornosť. Živé kvety sú vždy čerstvé, objednávané priamo pre konkrétnu objednávku.

Pohrebnými doplnkami sú napr. krížik/kalich na truhlu (kresťanské pohreby), stuhy, sviečky apod. Použitie doplnkov závisí od vierovyznania zosnulého, miestnych zvykov alebo poslednej vôle zosnulého.

7. Príprava a vykonanie poslednej rozlúčky

V deň pohrebu (spravidla jednu až dve hodiny pred začiatkom obradu) prepravíme zosnulého na miesto rozlúčky. Zároveň donesieme a naaranžujeme podľa želania kvetinovú a inú výzdobu.

V prípade pochovania do zeme, po skončení obradu prenesú uniformovaní členovia Baníckeho združenia truhlu nad jamu, kde ju následne spustia do pripraveného hrobu. V prípade kremácie prenesieme truhlu do pristaveného pohrebného auta a odvezieme zosnulého do krematória.
Po vykonaní kremácie zabezpečujeme aj následné vkladanie urny do urnového hrobu.

8. Výkop jamy alebo zabezpečenie kremácie

Aby sme odbremenili pozostalých od čo najväčšieho množstva starostí, naše pohrebníctvo zabezpečí vykonávanie výkopových prác.
Ak sa rozhodnete pre kremáciu, po skončení poslednej rozlúčky prevezieme zosnulého do Krematória v Košiciach alebo v Banskej Bystrici. Do dvoch týždňov príde do našej pohrebnej služby urna s popolom, kde si ju budete môcť vyzdvihnúť. O tejto skutočnosti Vás budeme telefonicky informovať.

9. Následné a iné služby

Po skončení pohrebu, pochovaní alebo kremácie Vám pomôžeme s postavením hrobu, kremačný popol môžete uložiť do kovového (meď a hliník), keramického alebo dreveného obalu z našej ponuky.